Praktijk voor Voetreflexzonetherapie

Mogelijke reacties

Iedereen reageert op zijn eigen manier en tempo. Soms kan er even een verergering van de klachten optreden alvorens deze veranderen of verdwijnen.

Tijdens een massage kan je als cliënt gaan gapen, slaperig worden of rommelende darmen krijgen. Je weet dan dat de behandeling effect heeft. Andere reacties kunnen zijn:
• transpiratie
• donkere urine
• diarree (afvoer afvalstoffen)
• slaperigheid
• energiek worden
• veranderen van emoties bv. huilen en/of lachen
• koud of warm worden
• prikkelingen
• duizeligheid
• veranderde gevoelens op allerlei vlak
• oude kwalen die even terugkomen om daarna te verdwijnen

Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat er een verbetering of genezing van uw klachten optreed. Dit kan op emotioneel of/en lichamelijk vlak zijn.
De meeste mensen ervaren al vanaf de eerste of tweede behandeling een reactie. Mocht u - uitzonderlijk - helemaal niets bemerken, dan staken we na hooguit
vier behandelingen de therapie (uiteraard in overleg met u!).